Algemene Voorwaarden

Let op, de onderstaande algemene voorwaarden gelden voor aankopen welke zijn verricht op de webshop. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn in de winkel zijn te lezen op uw aankoopbewijs of kunt u in de winkel opvragen.

Transport en Levering

Bestellingen via de website worden alleen in Nederland bezorgd. Leveringen in België zijn in overleg uiteraard wel mogelijk. Voor het bezorgen van bestellingen laminaat en houten vloeren in Nederland brengen wij een bedrag van € 60,00 per pallet aan vrachtkosten in rekening. Op 1-pallet past doorgaans 100m2 vloer inclusief de bijbehorende plinten en ondervloer. VloerenActies B.V. draagt zorg voor bezorging in heel Nederland op een door u aangegeven afleveradres, met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Voor bezorging op de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen gelden andere tarieven welke op aanvraag worden verkregen. VloerenActies B.V. behoudt zich het recht voor de bezorging uit te besteden aan een externe transporteur. De levering van de vloer zal geschieden door het plaatsen van een wegwerppallet naast het voertuig. Uiteraard zal de bezorger zijn voertuig zo dicht mogelijk bij het afleveradres plaatsen, voor zover dit toegestaan binnen de kaders van de verkeerswet en de chauffeur het veilig en verantwoord acht.

Indien er bijzonderheden zijn welke de levering voor de bezorger kunnen vermoeilijken dient de klant dit vooraf te melden aan VloerenActies B.V. of aan de vervoerder, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Indien dit niet gebeurd en de levering kan hierdoor niet plaatsvinden, komen eventuele bijkomende kosten voor rekening van de klant. Indien de bezorging van de goederen naar binnen gebracht moeten worden, dan dient de klant dit aan te geven. Hiervoor worden dan extra kosten in rekening gebracht.

Bij het afleveren van de goederen dient de klant altijd zelf de goederen te controleren op beschadigingen en compleetheid. Indien de klant dit niet doet, kunnen achteraf geconstateerde schades en incompleetheden niet verhaald worden op VloerenActies B.V.

Levertermijn

VloerenActies B.V. hanteert een leveringstermijn van 5 werkdagen, indien het product op voorraad is, tenzij expliciet anders vermeld. Indien de leveringstermijn overschreden wordt, om welke reden dan ook, kan VloerenActies B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

Prijzen

De prijzen die vermeld staan op de website van VloerenActies B.V. zijn inclusief btw.

Kan ik mijn artikel retourneren?

U kunt bij vloerenacties.nl alleen ongeopende artikelen tot 2 weken na aanschaf retourneren of ruilen. Neem contact op met de klantenservice voor de juiste procedure. Wij zullen u een retourformulier opsturen en een ophaalmoment inplannen met onze transporteur.

Stuur nooit artikelen op zonder voorafgaande toestemming van de klantenservice te vragen.

Kosten van retourneren

Voor het retourneren van laminaat, of andere producten zal er met u een afspraak worden gemaakt voor ophaling door de transporteur. Kosten voor retourneren zijn:

SOORT RETOUR KOSTEN

1 of 2 pakken laminaat of kleinere bestellingen tot 30 kg € 49,95

Meerdere pakken (ook in combinatie met lijstwerk) € 79,95

Let op dat u de goederen goed verpakt zodat er geen schade kan ontstaan tijdens transport.

Retouren worden binnen 30 dagen afgehandeld. U kunt dus binnen 30 dagen het aankoopbedrag terugverwachten op uw rekening of creditcard.

Let wel: indien de retourkosten niet betaald zijn of de goederen worden in beschadigd staat of in een geopende verpakking of te laat aangeleverd of eventuele andere bijkomende kosten veroorzaakt door niet of niet juist retourneren door klant, worden met het te crediteren bedrag verrekend.

Betaalwijzen

VloerenActies B.V. geeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen:

1- iDEAL 2- Contant of per PIN (alleen mogelijk bij afhalen in de groothandel) 3- Per bank overboeken

U maakt van te voren het openstaande bedrag over naar de bankrekening van VloerenActies B.V.:

IBAN: NL26ABNA0250555360 Ten name van VloerenActies B.V. te Vianen

Houdt u echter rekening met een verwerkingstermijn van drie werkdagen

4- Per creditcard ( alleen mogelijk bij afhalen in de groothandel) De kosten en schade voor VloerenActies BV als gevolg van een niet tijdige betaling komen voor uw rekening. Eventuele incassokosten vanwege een niet tijdige betaling worden doorberekend. Eigendomsrecht

Het eigendom van de door VloerenActies BV geleverde goederen gaat pas over, indien u hetgeen op grond van enige overeenkomst aan VloerenActies BV verschuldigd bent, al hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

2. Tijdens deze termijn dient u als consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan VloerenActies BV te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u zich als consument te richten naar de door VloerenActies B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u als consument een bedrag betaald heeft, betaalt VloerenActies BV dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, doch binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van VloerenActies BV via de webshop vloerenacties.nl, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door VloerenActies BV. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Retourzendingen

Retourneringen dienen van te voren per e-mail te worden aangemeld (info@vloerenacties.nl). In de retouraanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden:

– Product

– Hoeveelheid

– Factuurnummer

– Factuurdatum Naam Adresgegevens IBAN-Bankrekeningnummer Telefoonnummer

– Gelieve een kopie van het retourformulier aan de zending toe te voegen.

Na akkoord ontvangt u van ons instructies en een Retour Order Nummer (RON). Retourzendingen dienen onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking te worden aangeleverd en duidelijk voorzien te zijn van de naam van de afzender en het verkregen Retour Order Nummer (RON). Na correcte ontvangst maakt VloerenActies BV binnen 30 dagen het retour te ontvangen bedrag over op de door u aangegeven rekening. Niet aangemelde retourneringen worden door ons niet in ontvangst genomen en niet vergoed.

Klachten Heeft u klacht over vloerenacties.nl? Dan kunt u terecht bij onze klantenservice. Wij verzoeken u om ons op het e-mail adres info@vloerenacties.nl op de hoogte te brengen van uw klacht. Wij sturen u vervolgens een formulier toe waarop u uw klacht kan omschrijven. Nadat deze retour is verzonden naar ons nemen wij uw klacht officieel in behandeling.

Uitgesloten zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of specifiek zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. Het betreft in dit geval onder andere de volgende producten: – Quick-Step producten, plinten, profielen, afwerklijsten, ondervloeren, olie, wax en onderhoudsmiddelen; – Geopende verpakkingen of producten die niet meer in de originele gesloten verpakking zitten; – Producten die na levering beschadigd zijn; – Restanten en aanbiedingen. Alle kosten die voortvloeien uit het retourneren van goederen zijn voor eigen rekening.

Garantiebepalingen

Op al onze leveringen zijn de fabrieksgaranties van toepassing. Installatie dient ten alle tijden uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de leverancier/fabrikant. Mocht er onverhoopt in de verpakking geen duidelijke leg/installatie zitten, dan is deze bij ons opvraagbaar en verkrijgbaar. In geval van een klacht dient deze schriftelijk of per e-mail (info@vloerenacties.nl) aangemeld te worden, met een duidelijke omschrijving en aard van de klacht. Vermeld hierbij ook de productinformatie (merk, type, etc.), aankoopdatum, factuurnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens kantooruren. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op voor het treffen van passende maatregelen. Uw factuur dient tevens als garantiebewijs. In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands Recht.